Starthjälp: Din guide till en tryggare bilresa

05 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Det är en kylig morgon och du är sen till ett viktigt möte. När du försöker starta bilen inträffar det frustrerande ingenting händer. Det är en situation som många bilägare förr eller senare ställs inför. Batteriet är dött och starthjälpen blir bilens räddare i nöden. Den här artikeln kommer att ge dig all information du behöver om starthjälp, från hur det fungerar, till varför det är en oumbärlig tjänst för alla bilägare.

Vad är starthjälp och när behöver man det?

Starthjälp är en process där man använder antingen en extern kraftkälla, till exempel ett annat fordon eller en portabel batteriladdare, för att starta en bil vars batteri är urladdat. Detta är ofta en snabb och effektiv lösning på problemet. Men när kan du behöva starthjälp? Det finns flera omständigheter som kan leda till att ett bilbatteri töms.

 1. Långa perioder av inaktivitet
 2. Extremt kalla eller varma temperaturer
 3. Interiörbelysning eller strålkastare som lämnas på över natten
 4. Åldrande batteri som inte håller laddningen så bra längre
 5. Slitna eller defekta generatorer som inte laddar batteriet som de ska

Att identifiera behovet av starthjälp är ganska enkelt. Om du vänder på nyckeln eller trycker på startknappen och motorn inte vrider om eller startar, och om du märker att elektriska komponenter som lysen eller instrumentbrädan är svaga eller inte fungerar alls, är det tecken på att batteriet kan vara problemet.

Starthjälp

Hur ger man starthjälp på rätt sätt?

Det är viktigt att veta hur man ger starthjälp korrekt för att undvika skador på bilen eller personskador. Om du väljer att inte anlita professionell hjälp och istället använder en annan bil för att ge starthjälp, se till att följa dessa grundläggande steg.

 • Parkera donatorbilen så att dess batteri är nära det döda batteriet, men utan att bilarna rör vid varandra.
 • Stäng av alla onödiga elektriska system på båda bilarna.
 • Anslut de röda klämmorna till de positiva (+) polerna på varje batteri, börja med det döda batteriet.
 • Anslut en av de svarta klämmorna till den negativa (-) polen på donatorbilens batteri.
 • Fäst den andra svarta klämman till en omlackerad metalldel av motorn på bilen med det döda batteriet (som en jordningspunkt, inte nära batteriet).
 • Starta donatorbilens motor och låt den gå i några minuter.
 • Försök att starta bilen med det döda batteriet. Om motorn startar, är det viktigt att låta den gå en stund så att batteriet kan laddas.
 • Koppla bort kablarna i omvänd ordning.

Följ alltid din fordonstillverkares specifika rekommendationer och säkerhetsföreskrifter. Om du har några tvivel, är det alltid bäst att ringa efter professionell hjälp.

Vanliga misstag att undvika vid starthjälp

Trots att starthjälp verkar vara en rak på sak process, finns det några vanliga misstag som kan leda till faror eller skador.

 • Att korsa kablarna: Plus och minus får aldrig korsas då det kan orsaka en elektrisk kortslutning.
 • Inte ha rena anslutningspunkter: Korrosion och smuts på batteripolerna kan förhindra en bra anslutning.
 • Att ignorera batteritypen: Vissa moderna bilar har specifika krav på starthjälp som måste följas för att inte skada elektriska system.
 • Att ha bråttom: Ta dig tid att kontrollera att allt är korrekt uppsatt och att du följer alla steg noggrant.

Om du är osäker på något av stegen är det bättre att inte chansa. Felaktigt genomförd starthjälp kan leda till allvarliga skador på ditt eller en annan persons fordon.

Fler nyheter